Problematika teritoriálneho rozširovania je dlhodobo v popredí politických diskusií.

Po pristúpení Chorvátskej republiky, čo bolo chápané ako jasné znamenie angažovanosti Európskej únie v regióne západného Balkánu, sa bilaterálne vzťahy Srbska a Kosova stali jednou z kľúčových otázok európskej integrácie. Vzhľadom na ich geografickú blízkosť, ako aj dostatočné skúsenosti s prístupovým procesom, môžu štáty Vyšehradskej skupiny mať významný vplyv na vzájomný dialóg a integračné ambície Srbska a Kosova.


VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SPOLOČNÚ ZAHRANIČNÚ A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU   František Imrich

„Európska únia víta túto Modelovú konferenciu organizovanú Fakultou Medzinárodných vzťahov, ako výbornú platformu pre diskusiu súčasných problémov týkajúcich sa rozširovania EÚ. Veríme, že budeme schopní dosiahnuť spoločný konsenzus, ktorý bude podporovať naše spoločné hodnoty a ciele pre vytvorenie stabilnejšej a silnejšej Únie.“


FMV_per_ps_bru


fmv_preloader

ČESKÁ REPUBLIKA   Zuzana Abelovská, Ivana Držková

„Bezprostredným záujmom Českej republiky je napomôcť vzájomnému dialógu Srbska a Kosova, rovnako aj prispieť k normalizácii ich bilaterálnych vzťahov. Česká republika zároveň plne podporuje integračné ambície oboch štátov do štruktúr Európskej únie.“


FMV_per_cze2FMV_per_ps_cze


fmv_preloader

MAĎARSKO Marianna Šebő

„Pre Maďarsko je účasť na tejto konferencií dôležitá z viacerých dôvodov. Na jednej strane uznáme Kosovo ako nezávislý štát, na strane druhej je spolupráca a porozumenie so Srbskom pre našu zahraničnú politiku neodmysliteľná. Naším prvotným zámerom je podporovať bezpečnosť, stabilitu, budovanie právneho štátu – zvlášť dodržiavanie ľudských práv – a integráciu spoločnosti do európskych štruktúr v celom regióne. Sme viac než pripravení angažovať sa v procese hľadania možných východísk zo súčasnej situácie.“


FMV_per_hun


fmv_preloader

KOSOVO   Adam Holec, Filip Treplán

„Na minulosť nesmieme zabudnúť, ale rovnako nemôže byť kameňom, ktorý bráni nášmu rozvoju. Nadišiel čas uzavrieť kapitolu konfliktov a otvoriť kapitolu mieru medzi našimi krajinami a ich národmi.“


FMV_per_ps_kos1FMV_per_ps_kos2


fmv_preloader

POĽSKÁ REPUBLIKA   Zuzana Gogová, Szimonetta Rumanová

“Zástupcovia Poľskej republiky vítajú iniciatívu Modelovej konferencii FMV, ktorá v rámci svojej politickej sekcie ponúka priestor na rokovania o integrácii Kosova a Srbska do EÚ. Prostredníctvom dialógu s ostatnými účastníkmi očakávame plodnú diskusiu o súčasných i budúcich prekážkach, ktoré týchto potenciálnych členov EÚ čakajú. Pevne veríme, že výsledná dohoda bude prínosná pre všetky zúčastnené strany.“


FMV_per_ps_pol2FMV_per_pol

fmv_preloader

SRBSKÁ REPUBLIKA   Lucia Straková, Natália Vlnková

„Strategické cieľe srbskej delegácie sú v prvom rade udržanie stability v regióne, vstup Srbska do Európskej únie, udržiavanie pevných a úzkych kontaktov s Ruskou federáciou, a v neposlednom rade aj aktívna účasť v rámci Programu partnerstva za mier (PfP).“

fmv_preloader

SLOVENSKÁ REPUBLIKA   Katarína Hovorková, Ivana Chovancová

„Jednou z profilových tém zahraničnej politiky Slovenskej republiky je podpora transformácie krajín západného Balkánu a ich približovanie k Európskej Únii. V diskusiách na bruselskej pôde sa zasadzujeme za napredovanie procesu rozširovania pri dôslednom plnení stanovených kritérií zo strany uchádzačov o členstvo. Podpora je venovaná aj pokračovaniu dialógu medzi Belehradom a Prištinou.“


FMV_per_svkFMV_per_ps_svk2

fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY