Je mi nesmiernou cťou, že mám možnosť ujať sa pozície predsedu ekonomickej sekcie.

Zaoberať sa budeme stále aktuálnou problematikou krízy v eurozóne. Napriek počiatočnému krízovému stavu a pádu našej meny sa Európskej únii práve vďaka tejto situácii otvárajú nové príležitosti pre zavádzanie odkladaných reforiem potrebných pre posilnenie národných ekonomík. Mojím hlavným cieľom je okrem neformálnej spolupráce s členmi našej sekcie viesť formálne rokovania dynamickým spôsobom a napomôcť delegáciám k dosiahnutiu konsenzu.

AKTUALIZÁCIA

Od ustanovenia Ekonomickej sekcie MK FMV a nastavenia počiatočnej agendy rokovaní spravila Sekcia veľký pokrok. V rámci Ekonomickej sekcie prebehli už dve kolá formálnych rokovaní a viacero neformálnych stretnutí. Delegácie si vymenili tretie verzie stanovísk v odpovedi na tretí draft predsedu Sekcie. Pri neformálnej debate následne mali možnosť napredovať v hľadaní spoločných perspektív.

Tematické okruhy rokovaní sú zverejnené v draftoch predsedu sekcie. Delegácie sa úspešne dohodli na viacero reformách, ktoré majú viesť k stabilizácií ekonomickej situácie a naštartovaniu rastu Eurozóny. Niektoré oblasti stále vyžadujú ďalšie rokovania. V citlivých otázkach zostávajú krajiny nejednotné, ale i diskusia môže napomôcť ich budúcemu riešeniu.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

PREJSŤ NA SEKCIU

fmv_logo_rs
fmv_logo_ks
fmv_logo_ps


ČESKÁ REPUBLIKA   Roland Dargaj, Peter Šuran

„Ako budúci člen eurozóny máme záujem podieľať sa na rozhodovaní o budúcnosti eurozóny ako plnohodnotná delegácia s hlasovacím právom, nakoľko podmienky spravovania eurozóny sú obsiahnuté v zmluve o zavedení eura.“


FMV_per_es_cze


fmv_preloader

ESTÓNSKO   Dean Reš, Matúš Petrovič

„Podporujeme opatrenia na utlmenie dlhovej krízy, ale predovšetkým veríme štrukturálnym reformám.“


FMV_per_es_est1FMV_per_es_est2


fmv_preloader

FRANCÚZSKA REPUBLIKA Jakub Vaš, Michaela Balážecová

„Francúzska republika zdôrazňuje potrebu mechanizmu krízového riadenia a posilnenie monitorovacích inštitúcií v oblasti makroekonomického a fiškálneho vývoja.“


FMV_per_fraFMV_per_es_fra2


fmv_preloader

GRÉCKO   Zuzana Bolčíková, Tibor Lindovský

„Sme znepokojení hospodárskou situáciou v eurozóne, preto považujeme reformu eurozóny a zlepšenie fungovania monetárnej únie za kľúčové faktory pre zabezpečenie symetrického hospodárskeho rastu.“


FMV_per_greFMV_per_gre2

fmv_preloader

ÍRSKO   Marek Baňkos, Jakub Babic

„S ohľadom na malé ekonomiky a ekonomiky najviac postihnuté dlhovou krízou zastávame spoločné riešenie problémov vnútorného trhu a snažíme sa presadzovať kroky vedúce k prehlbovaniu integrácie.“


FMV_per_es_ireFMV_per_ire2


fmv_preloader

SPOLKOVÁ REBUBLIKA NEMECKO   Michaela Kostková. Iveta Fabianová

Nemecko považuje za najdôležitejší faktor udržanie eura, pretože zlyhanie meny by znamenalo zlyhanie celej Európskej únie. Je rozhodujúce podporovať ekonomický rast pomocou striktnej fiškálnej politiky a rozpočtovej kontroly členov eurozóny.


FMV_per_es_ger1FMV_per_es_ger2


fmv_preloader

DÔLEŽITÉ KONTAKTY