Modelová konferencia FMV 2015
Rozvojová sekcia – záverečné rokovania
Kultúrna sekcia – záverečné rokovania
Politická sekcia – záverečné rokovania
Ekonomická sekcia – záverečné rokovania
Ekonomická sekcia
Kultúrna sekcia
Politická sekcia
Rozvojová sekcia
Pedagogický zbor
Prvé rokovania

DÔLEŽITÉ KONTAKTY